top of page

Tarief

Algemene voorwaarden Kaki-Cares 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle holistische behandelsessies van Kaki-Cares.

1. Aanmelden / aansprakelijkheid

Aanmelden voor een holistische behandelsessie geschiedt na telefonische aanmelding of via het op de website vermelde e-mailadres. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een holistische behandelsessie geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. Kaki-Cares is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.  

2. Gezondheid

Een holistische behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling. Wel is het een waardevolle aanvulling en ondersteunend aan de reguliere geneeswijze. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Kaki-Cares gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Uiteraard doet Kaki-Cares haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken. 

Als u onder behandeling bent bij een arts of specialist vanwege (ernstige) ziekte of een psychiatrische stoornis dan dient u de behandelend arts of specialist en Kaki-Cares hiervan op de hoogte te brengen voor aanvang van een holistische behandeling. Door Kaki-Cares wordt geen medische diagnose gesteld of medische therapie voorgeschreven of toegepast. Bij langdurige pijnklachten dient u zelf een arts in te schakelen.

 

3. Geheimhouding

Kaki-Cares zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen email adres, telefoon of mobiel nummer).

4. Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant, via betaalverzoek of via factuur voldaan te worden voorafgaand of op de dag van de behandeling. Bij betalingsachterstand is Kaki-Cares gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de holistische behandelsessie geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Kaki-Cares gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. 

Kaki-Cares   -   Carolijn ter Veer-Vinke   -   Doorn   -   www.kakicares.wixsite.com/mijnsite   -   kaki.cares@gmail.com

IBAN: NL88ABNA055575594   -   KvK-nr: 76081249

bottom of page